ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Το Κοργιαλένειον Διοικητικόν Συμβούλιον συνεστήθη με την από 15 Ιουνίου 1910 διαθήκην του αειμνήστου Κεφαλλήνος Εθνικού Ευεργέτου Μαρίνου Κοργιαλένιου (1829-1911) και ως στόχο είχε τότε την διοίκηση και διαχείριση: α) της Κοργιαλενείου Βιβλιοθήκης Αργοστολίου (άρθρον 27 Διαθήκης), β) του Κοργιαλενείου Ανωτέρου Παρθεναγωγείου (άρθρον 25 Διαθήκης) των οποίων τα κτίρια, και ο τότε υπέροχα σύγχρονος εξοπλισμός και τα χρηματικά κεφάλαια εξησφαλίσθησαν παρά του ιδίου δια των πλουσίων χρηματικών δωρεών του, και γ) της αποξηράνσεως των ελών Κουτάβου (με συμμετοχή του Νομάρχου Κεφαλληνίας και Δημάρχου Αργοστολίου), της μεγαλυτέρας νοσογόνου εστίας, από απόψεως ελονοσίας της Νήσου Κεφαλληνίας, πραγματοποιηθεισών των αποξηραντικών εργασιών του έργου εκτελεσθέντος επιτυχώς προ της δεκαετίας 1940 (άρθρον 28 Διαθήκης).

Τα κτίρια εντός των οποίων εστεγάζοντο τα δύο ανωτέρω Κοργιαλένεια Ιδρύματα , συνεπεία των σεισμών Αυγούστου 1953 κατεστράφησαν.
Έκτοτε ανελήφθη μία σοβαρά και επίμοχθος προσπάθεια, παρά του Κοργιαλενείου Συμβουλίου, υπό την εμπνευσμένη πρωτοβουλίαν και συνεχή επιμέλειαν του Αντιπροέδρου του κ. Μαρίνου Σ. Κοσμετάτου, με αποτέλεσμα να ανοικοδομηθούν:

1) ΤΟ ΚΤΙΡΙΟΝ ΤΗΣ ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, επί του οικοπέδου του οποίου προ των σεισμών το κτίριον της Κ. Βιβλιοθήκης κατασκευασθέν με έξοδα του ιδρυτού Μαρίνου Κοργιαλένιου (Ο.Τ. 102/1, μ2 1.170) βάσει μελέτης, εκπονηθείσης δωρεάν παρά του Κεφαλλήνος Πολιτικού Μηχανικού κ. Δημητρίου Παυλάτου, ο οποίος και επέβλεψεν επίσης δωρεάν την εκτέλεσιν του έργου.

Υπέρ της ανοικοδομήσεως προσέφεραν γενναίας χρηματικάς δωρεάς οι αείμνηστοι Μεγάλος Ευεργέται Κεφαλλήνες:
Α) Γεώργιος Ρόκκου Βεργωτής, εφοπλιστής και
Β) Ευάγγελος Αθανασίου Τυπάλδος Μπασιάς, εισοδηματίας.

Επίσης συνέβαλλον ολιγώτερον και άλλοι δωρηταί - ευεργέται, όπως ο Εθνικός ημών Στρατός και η Ελληνική Κυβέρνησις της χώρας.

ΕΙΣ ΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (Ηλία Ζερβού 12), το βιβλιακόν υλικόν της οποίας απαρτίζεται από 59.000 περίπου τόμους, χρονολογούμενον από τον 15ον έως τον 20ον αιώνα, ελληνόγλωσσον και ξενόγλωσσον.
Εις ειδικόν τμήμα της Βιβλιοθήκης φυλάσσεται σχεδόν το σύνολον της Επτανησιακής βιβλιογραφίας, καθώς και συλλογή επτανησιακών, κυρίως δε Κεφαλληνιακών εφημερίδων και περιοδικών.

Εις την Βιβλιοθήκη υπάρχουν επίσης και βιβλία γενικώτερου ενδιαφέροντος όλων των κατηγοριών (Λογοτεχνία, Ιστορία, Δίκαιον, Οικονομία, Λαογραφία, Θρησκεία, Ιατρική Επιστήμη, Θετικές Επιστήμες, Τέχνη, Περιοδικά καθώς και ποικιλία εγκυκλοπαιδειών, λεξικών και παιδικών βιβλίων.
Φυλάσσονται επίσης σημαντικός αριθμός χειρογράφων, κυρίως βυζαντινής και ευρωπαϊκής εκκλησιαστικής μουσικής, το δε παλαιότερον χειρόγραφον είναι ένα ακέφαλον τετραευαγγέλιον του 13ου αιώνα, ως και το αρχέτυπον Λεξικόν του Σουϊδα του έτους 1499.

Το σύνολον της Επτανησιακής βιβλιογραφίας της βιβλιοθήκης έχει καταχωρισθεί εις το ηλεκτρονικό σύστημα αυτοματισμού ΑΒΕΚΤ, η δε εισαγωγή στοιχείων συνεχίζεται και για τα υπόλοιπα βιβλία, χρησιμοποιουμένου του ταξινομικού συστήματος DEWEY.
Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης υπό τον Διευθυντήν των Κοργιαλενείων Ιδρυμάτων κ. Ηλίαν Τουμασάτον απαρτίζεται εκ τριών υπαλλήλων: α) Μαρίας Λυκούδη (1990), β) Γεωργίας Ρουχωτά (1973-1976) και (1997) και γ) Ελένης Στελλάτου (1996).

Εις το υπόγειον τμήμα του κτιρίου της Βιβλιοθήκης λειτουργεί το ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ, χρηματοδοτηθέν παρά του αειμνήστου Μ. Ευεργέτου Ευαγγέλου Μπασιά και ιδρυθέν χάρις εις την ευγενή πρωτοβουλίαν και αμισθεί προσφοράν της κ. Ελένης Μ. Κοσμετάτου, η οποία συνεκρότησε τούτο, εξακολουθεί δε επιβλέπουσα αυτό ως Πρόεδρος της Εφορίας του Μουσείου, με προσωπικόν τεσσάρων υπαλλήλων: α) Ουρανίας Κρεμμύδα (1967-1979) και (1987), β) Αικατερίνης Μαραβέγια (1990), γ) Θεοτοκούλας Γασπαράτου (1994) και Ελένης Γασπαράτου (1986). Εις την κ. Ελένη Κοσμετάτου απενεμήθη βραβείον της Ακαδημίας Αθηνών το έτος 1974 δια το ως άνω έργο της.
Σκοπός του Μουσείου είναι η διατήρησις εις την μνήμη των επερχομένων γενεών, των ιστορικών και κοινωνικών συνθηκών οι οποίες επεκράτησαν εις Κεφαλληνίαν προ των καταστροφικών σεισμών του έτους 1953.

Όλες οι πινακίδες του Μουσείου είναι δίγλωσσες εις την ελληνικήν και την αγγλικήν. Οι δε εκδόσεις του Μουσείου είναι:

 1. COSMETATOS, Helen. Sleeping accommodation in Cephalonia (1972)
 2. ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΥ, Ελένη. Η διαμόρφωση του υπνοδωματίου στην Κεφαλονιά (1972)
 3. COSMETATOY, Helen. The history of rural and urban costume in Cephalonia (1976)
 4. ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΥ, Ελένη. Ιστορία της αγροτικής και ατικής ενδυμασίας στην Κεφαλονιά (1977)
 5. RAVANIS, George. Byron in Cephalonia (1982)
 6. ΡΑΒΑΝΗΣ, Γεώργιος. Ο Βύρωνας στην Κεφαλονιά (1982)
 7. ΒΛΑΧΟΥ, Ελεάνα (επιμ.). Εμπορικό Αρχείο Σβορώνου (1879-1920) (1986)
 8. ΓΚΟΡΕΤΗ, Μαρία. Ιστορικό δωρεάς βιβλιών προς το Πανεπιστήμιο Αθηνών από την Φλωρεντία. Μετάφραση από τα Ιταλικά (1991)
 9. ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΥ, Ελένη. Αναφορά στους δρόμους της Κεφαλονιάς 1810 - 1830 (1991)
 10. ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΥ, Ελένη - ΚΡΕΜΜΥΔΑ, Ουρανία (επιμ.) Συλλογή Φραγκίσκου και Στέφανου Βαλλιάνου (1993)
 11. COSMETATOS, Helen. The roads of Cephalonia (1995)
 12. Μαγιόλα (1996)

Τα εκθέματα και τα μουσειακά στοιχεία του Κοργιαλενείου Μουσείου είναι:

 1. Ιστορικά έγγραφα σε φωτοτυπίες από τα αρχεία Αγγλίας - Γαλλίας - Ιταλίας
 2. Προσωπογραφίες, ελαιογραφίες, συλλογές προσωπικών αντικειμένων ιστορικών προσώπων.
 3. Σκεύη, πορσελάνες, ασημικά, χαλκώματα.
 4. Κεντήματα, σκεύη υπαίθρου.
 5. Αναπαράστασις υπνοδωματίου.
 6. Υδατογραφίες, λιθογραφίες, χάρτες, αποτυπώσεις, σχέδια εκκλησιών και ιστορικών φρουρίων.
 7. Φωτογραφικά αρχεία, αποτελούμενα από περίπου 3.000 φωτογραφίες: α) προσεισμικής Κεφαλονιάς, β) σεισμών του 1953, γ) επιφανών Κεφαλλήνων εις το εξωτερικόν, δ) ιστορικών προσώπων, η δράση των οποίων σχετίζεται με την Κεφαλονιά, ε) φωτογραφικόν αρχιτεκτονικόν υλικόν και στ) φωτογραφικόν υλικόν πολυτίμων εκκλησιαστικών εικόνων και Ναών.
 8. 'Εργα τέχνης. Ξυλόγλυπτα τέμπλα, εκκλησιαστικά σκεύη, εικόνες κλπ.
 9. Νομίσματα
 10. TEXTILES. Ειδική βιβλιοθήκη που αναφέρεται στην γυναικεία, ανδρική ενδυμασία από τον 16ον μέχρι τον 19ον αιώνα. Μαρτυρίες από νοταριακά έγγραφα, που παρέχουν πληροφορίες για την ονομασία διαφόρων ειδών ρουχισμού και διακοσμητικών στοιχείων όπως ποικιλία δαντελών κλπ.
 11. Μουσικά όργανα.
 12. Ιστορική τεκμηρίωσις ναυσιπλοϊας και εμπορίου
 13. Πληροφορική Βιβλιοθήκη 700 περίπου βιβλίων εκδόσεων ελληνικών και ξενόγλωσσων.
 14. Αίθουσα Χαροκόπου με εκκλησιαστικές εικόνες
 15. Αίθουσα συλλογής Φραγκίσκου και Στέφανου Βαλλιάνου με δωρεά εικόνων, ειδωλίων, αυθεντικά βιβλία με πίνακες Lear, Cartwright.

Εις το κτίριον της Κοργιαλενείου Βιβλιοθήκης στεγάζεται και το ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ - ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ. Παρά του Ιδρύματος τούτου μέχρι της κατασπαράξεως των κεφαλαίων αυτού παρά του τέως λογιστού του Κ.Δ.Σ. κ. Ελ. Κομποθέκρα, εναντίον του οποίου έχει ασκηθεί ποινική δίωξις και πολιτική αγωγή, έχουσι παρασχεθεί οι εξής υποτροφίαι εις Κεφαλλήνας μαθητάς και φοιτητάς:

Σχολικόν - Πανεπ. Έτος Υπότροφοι μαθητές Υπότροφοι φοιτητές
1994 -5 9 20
1995 - 6 10 22
1996 - 7 7 17
1997 - 8 3 8
1998 - 9 2 11


Η αείμνηστος Καλλινίνη Δενδρινού Αντωνακάκη ανεκηρύχθη Μεγάλη Ευεργέτης του Κ.Δ.Σ. δια του υπό στοιχείον Θ' πρακτικού αποφάσεως, ληφθείσης κατά την υπ' αριθ. 840/14-9-1993 συνεδρίαν αυτού του ονόματος αυτής αναγραφέντος εις την πλάκα των Μ. Ευεργετών του Κ.Δ.Σ.
Εις την κηδείαν της εν Αθήναις την 24 Ιουνίου 1997 παρέστη, ως εκπρόσωπος του ΚΔΣ, ο Γραμματεύς αυτού, καταθέσας στέφανον εκ μέρους του Συμβουλίου, ο οποίος εις τον επικήδειόν του εξήρε την, προς την πατρώαν γην, ανθρωπιστικήν και μορφωτικήν προσφοράν της.

Το κείμενον της πλακός του ιστορικού της ανοικοδομήσεως της Κοργαλενείου Βιβλιοθήκης, εντοιχισθέν εις την είσοδον του κτιρίου, μετά των άλλων πλακών των Ευεργετών και Δωρητών, έχει ως εξής:

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑ
ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΘΗ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚ ΣΕΙΣΜΩΝ 1953
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΝ ΤΟΥ
ΕΠΙ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΥΛΑΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΟΝΗΣΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΑΝΤΟΣ
ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΗΜΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΠΡΟΘΥΜΩ ΠΑΡΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ
ΠΑΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΝΝΑΙΟΔΩΡΟΙΣ ΔΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑΙΣ ΧΟΡΗΓΙΑΙΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ρ. ΒΕΡΓΩΤΗ
ΚΑΙ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Α. ΤΥΠΑΛΔΟΥ - ΜΠΑΣΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΟΣ
ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΙΕΡΟΘΕΟΥ
ΕΤΕΙ 1963


2) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΠΤΕΡΥΞ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΠΑΣΙΑ
κτισθείσα εξόδοις του ομωνύμου Μ.Ευεργέτου, η οποία παράκειται προς το κτίριον της Κοργιαλενείου Βιβλιοθήκης επί του αυτού οικοπέδου (ΟΤ 102/1) με υπόγειον και ισόγειον, ως και ημιτελές γυμνόκτισμα 2ου ορόφου.
Εις τον υπόγειον χώρον ελειτούργησε το Τοπικόν Ιστορικόν Αρχείον Κεφαλληνίας , το οποίον εδιοικείτο παρά των μελών του ΚΔΣ με πρώτον Διευθυντήν (1975 - 2000) τον κ. Γεώργιον Ν. Μοσχόπουλον Πανεπιστημιακόν Καθηγητήν και ήδη μέλος του ΚΔΣ, μέχρι της υπαγωγής του Ιστορικού Αρχείου, εις τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (1990).
Εις τον υπόγειον ως άνω χώρον εξακολουθούσι φυλασσόμενα τα Νοταριακά Αρχεία της Νήσου, από του έτους 1530 μέχρι της εποχής της Ενώσεως της Επτανήσου μετά της Ελλάδος και ολίγον μεταγενεστέρως.
Εις το ισόγειον υπάρχουσιν η Αίθουσα συναυλιών με δύο πιάνα, το δωρηθέν τέμπλο του Κτητορικού Ι. Ναού Αγ. Ανδρέου Κατελειού, παρά της οικογενείας Σδρίν και μία αποτοιχισθείσα κόγχη του Ι. Βήματος του Ναού Αγ. Ανδρέου Καρυάς του 12ου αιώνος, ως και η Αίθουσα - Πινακοθήκη Αδελφών Βαλλιάνων, φυλασσομένων εις αυτήν σοβαρών έργων αγιογραφικής τέχνης 15ου - 18ου αιώνος, μετ' άλλων στοιχείων εκκλησιαστικών.

3) ΤΟ ΚΤΙΡΙΟΝ ΤΟΥ ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ (ΟΤ 87/1 μ2 2220) επί του προσεισμικού οικοπέδου του οποίου άλλοτε το Συγκρότημα του Κοργιαλενείου Ανωτέρου Παρθεναγωγείου μετά οικοτροφείου, κτισθέντων προπολεμικώς, εξόδοις του Ιδυτού Μαρίνου Κοργιαλένιου.
Εις το νέον μετασεισμικόν κτίριον ελειτούργησεν από του έτους 1965 το Κοργιαλένειον Οικοτροφείον Θηλέων, μέχρι του έτους 1975 οπότε έπαυσε λειτουργούν.
Ήδη μέρος του κτιρίου τούτου έχει μισθωθεί εις το Δημόσιον και το ΙΕΚ, του υπολοίπου, μετά του οικοπέδου του δωρηθέντος παρά του ΚΔΣ προς το Κράτος, εις ο στεγάζονται ήδη τα 2ον και 3ον Γυμνάσια Αργοστολίου.
Τα κείμενα των μαρμαρίνων πλακών, τεθεισών εις την είσοδον του κλιμακοστασίου, έχουσιν ως εξής:

Α) ΠΛΑΞ
ΟΙΚΟΔΟΜΗΘΗΣΑΝ
ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ ΘΗΛΕΩΝ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟΝ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΝ ΘΗΛΕΩΝ
"ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ"
ΤΟ ΜΕΝ
ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ
ΜΕΛΕΤΗ ΤΕ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΙ
ΤΟ ΔΕ ΔΑΠΑΝΑΙΣ "ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ" ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΛΕΤΗΣΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΑΝΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΥΛΑΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ 1953
ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΝΤΩΝ
ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΟΣ
ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΙΕΡΟΘΕΟΥ
ΕΤΕΙ 1962

Β) ΠΛΑΞ
ΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΘΗ
ΔΑΠΑΝΑΙΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΘ. ΜΠΑΣΙΑ
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ


Τα Κοργιαλένεια Ιδρύματα λειτουργούν ήδη δυνάμει αφ' ενός μεν της από 15 Ιουνίου 1910 διαθήκης του Μαρίνου Κοργιαλένιου, αφ' ετέρου δε των υπ' αριθ. α) 611/1979 Π.Δ. "περί εγκρίσεως οργανισμού Διοικήσεως και Διαχειρήσεως του Ιδρύματος Κοργιαλένειον Διοικητικόν Συμβούλιον (ΦΕΚ τ.α. 181/1979), (ΦΕΚ/Β/760/5-9-1995) Π.Δ. 29/8/1995) και β) ΠΔ 319/1993 (ΦΕΚ 718/Β/ 1993).
Ιστορικήν βιογραφίαν περί του Μ. Εθνικού Ευεργέτου ΚΑΙ ΙΔΡΥΤΟΥ ΤΟΥ Κοργιαλενείου Συμβουλίου Μαρίνου Κοργιαλένιου, εξεπόνησεν ο συγγραφεύς και ιστοριοδίφης της Νήσου κ. Αγγελοδιονύσης Δεμπόνος, υπό τον τίτλον "Μαρίνος Κοργιαλένιος, Αργοστόλι, 1989", προλογισθείσαν παρά του τότε Νομάρχου Κεφαλληνίας κ. Ηλ. Μπεριάτου και δια την συγγραφήν της οποίας, ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Σπυρίδων προσωπικώς και, ως Πρόεδρος του ΚΔΣ ηυχαρίστησε τον συγγραφέα, δια της από 3 Ιανουαρίου 1990 θερμής επιστολής του.
Ήδη το Κοργιαλένειον Διοικητικόν Συμβούλιον συγκροτούν (2002) οι: Σεβ. Μητροπολίτης Κεφαλληνίας κ. Σπυρίδων (1984) Πρόεδρος και, μέλη: οι Γερ. Α. Βανδώρος (1954) Αντιπρόεδρος, Γουλιέλμος Δ. Κατσούνης (1988) Γενικός Γραμματεύς, Γεώργιος Ν. Μοσχόπουλος (1993), Ελευθέριος Χ. Παγουλάτος (1997) Ταμίας, Παναγιώτης-Γεράσιμος Φ. Μπαζίγος (2002) και Γεράσιμος Μπάλλας (2002), εκτελούντων τα καθήκοντα, του μεν Γραμματέως από έτους 1947 του κ. Γερασίμου Ι. Σταματάτου, του δε Λογιστού, της κ. Αικατερίνης Αντωνέλου (2000).
Δια των ανωτέρω Ιδρυμάτων, ως και του λειτουργήσαντος υπό το ΚΔΣ Τοπικού Ιστορικού Αρχείου Κεφαλληνίας, το οποίον έχει ήδη περιέλθει εις το Δημόσιον, επιδιώκεται η πνευματική ανάπτυξις των Κεφαλλήνων, η θεραπεία της Ιστορίας και Λαογραφίας της Νήσου και του Επτανησιακού χώρου γενικώτερον, καθώς και η έρευνα εν γένει εις τον ιστορικόν τομέα, ως και η παροχή υποτροφιών εις απόρους μαθητάς και φοιτητάς Κεφαλλήνας με λίαν καλήν επίδοσιν.
Χαρακτηριστικόν δείγμα του Μεγάλου Ευεργέτου Γεωργίου Ρ. Βεργωτή, ήτο η πίστις του προς τον Θεόν και η σεμνότης προς τον συνάνθρωπόν του, αποτέλεσμα των οποίων ήσαν δύο τινά: αφ' ενός μεν η αντισεισμική θεμελίωσις του πρώτου Ναοδομικού κτίσματος εις ολόκληρον την σεισμόπληκτον Κεφαλληνίαν - μετά τους σεισμούς 1953 - δηλονότι του Ι. Ναού Εισοδίων της Υπερ. Θεοτόκου εις το χωρίον του Κουρκουμελάτα, το οποίον επίσης εξ' ολοκλήρου ανοικοδόμησε εις επίπεδον ευρωπαϊκού μεγαλείου, αφ' ετέρου δε η διακριτική άρνησίς του, διατυπωθείσα προς τον επισκεφθέντα αυτόν, τότε Μητροπολίτην Κεφαλληνίας Ιερόθεον, συνοδευόμενον από τον, τότε Γραμματέα κ. Γεράσιμον Ι. Σταματάτον, να δεχθεί την απονομήν επισήμως της ευαρεσκείας της Ιεράς Συνόδου, ισχυρισθείς ότι: "ουδέν άξιον λόγου επραγματοποίησα, ειμή μόνον να προσπαθήσω να βγάλω από τη θαλάμην τους, άλλους πλουσιωτέρους εμού Κεφαλλήνας, υπέρ της υπερόχου αυτής Νήσου και των σεισμοπλήκτων κατοίκων της, την οποίαν οι σεισμοί του έτους 1953 εξηφάνισαν μετά του πολιτισμού της".
Περί του άλλου Μ. Ευεργέτου Ευαγγέλου Μπασιά συνέγραψε δοκίμιον ο αοίδημος Γεώργιος Ραβάνης, Θεολόγος, διατελέσας και Μέλος του Κοργιαλενείου Διοικητικού Συμβουλίου, υπό τον τίτλον "Χάρις αντί χάριτος, Αργοστόλι 1991" προλογίσαντος τούτο του Σεβ. Μητροπολίτου Κεφαλληνίας και Προέδρου του ΚΔΣ κ. Σπυρίδωνος.
Απαξάπαντες, οι ανωτέρω Μ. Ευεργέται, με επικεφαλής τον Ιδρυτήν του Κοργιαλενείου Διοικητικού Συμβουλίου Μαρίνον Κοργιαλένιον και πάροχον πλείστων άλλων ευαγών Κληροδοτημάτων υπέρ Κεφαλληνίας και της Ελληνικής ημών Πατρίδος γενικώτερον, ως και άλλοι τινές Ευεργέται και Δωρηταί του Κοργιαλενείου Διοικητικού Συμβουλίου, των οποίων τα ονόματα ανεγράφησαν εις τρεις μαρμαρίνας πλάκας, διεκρίθησαν διά το σεμνόν ήθος τους, ως και την προς τον Θεόν πίστη τους, υλοποιηθέντα δια της προς τους συνανθρώπους των, εμπράκτου χριστιανικής αγάπης των, των οποίων η μνήμη και το παράδειγμα είησαν αιωνίως.